گشایش مسیری جدید بر روی دیواره بیستون به نام جشنواره


شب گذ شته پس از کار بر روی دیواره بیستون و پس از صرف شام ، جلسه پرسش و پاسخ به پیشنهاد رضا زارعی عضو هئیت اجرایی و با حضور سنگنوردان ایرانی حاضر در جشنواره برگزار گردید.
در این جلسه تعدادی از سنگنوردان نقطه نظرات خود را بیان نمودند و در انتها برای گشایش مسیری جدید بر روی دیواره بیستون
با نام «جشنواره» به اتفاق نظر رسیدند. هم اکنون تلاش برای گشایش این مسیر ادامه دارد .
اما در ادامه جلسه پرسش و پاسخ دیشب سنگ نوردان ضمن بیان نقاط مثبت جشنواره نقدهای خود را به شرح زیر بیان نمودند:
- جدا بودن اسکان سنگ نوردان خارجی از ایرانیان حاضر در جشنواره  مانع از تعامل بیشتر و کسب تجربه در میان سنگنوردان داخلی گردیده همچنین این مسئله موجب گردیده است تا امکان معرفی بهتر سنگ نوردان برای یکدیگر میسر نباشد!
- نامشخص بودن برنامه سنگ نوردان خارجی و برنامه ریزی روزانه بر اساس  خواست سنگ نوردان خارجی نوعی سر درگمی را برای سنگنوردان ایرانی ایجاد کرده!
- ضعف مکالمه زبان از عواملی بوده که ارتباط با سنگ نواردان خارجی رامحدود ساخته است!
- وسعت دیواره و پراکندگی نفرات مانع از جذب گردشگران درجشنواره و محدود شدن فضای بازدید گردیده!
- عدم تصمیم گیری در مسائل فنی و تقسیم بندی نفرات توسط یک کارگروه موجب کاهش بهره وری جشنواره گردیده!
- استقبال محدود سنگ نوردان کرمانشاهی به رغم سهمیه مناسب، موجب ناشناخته ماندن مسیرهای ایشان بر روی دیواره شده است!
و...
همچنین در این جلسه شرکت کنندگان مراتب تشکر خود را از میزبان  استانداری تربیت بدنی و هئیت کوهنوردی کرمانشاه
ابراز داشتند

گزارش تصویری کارگاه امداد


/ 0 نظر / 20 بازدید