برقرار کردن کمپ دوم در ارتفاع 6500 متری قله بارونتسه ( تیم منتخب تهران )



امروز سه شنبه 27 مهر ماه 89
براساس آخرین تماس تیم خانه کوه نوردان تهران اعزامی به نپال با خبر شدیم؛ این تیم در این روز موفق شد بارگاه دوم خود را در ارتفاع 6500 متر برپا نماید، اعضای تیم شب را به منظور هم هوایی در این ارتفاع خواهند ماند و فردا به بارگاه اصلی بازخواهند گشت.

منبع : هیئت تهران


/ 0 نظر / 10 بازدید